KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady reżimu sanitarnego w przedszkolu

Od 25 maja 2020, aż do odwołania będą obowiązywać następujące zasady, których znajomość każdy Rodzic/Prawny Opiekun winien potwierdzić podpisem poniedziałek – tj. pierwszego dnia będzie możliwość podpisania oświadczenia na miejscu).

Proszę odczytywać informacje mailowe, które są przesyłane do Państwa.

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z zasadami reżimu sanitarnego w przedszkolu.

 1. Odpowiedzialność za podjętą przez rodziców decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, a tym samym narażenie go na zakażenie COVID – 19 jest po ich stronie.
 2. Godziny otwarcia przedszkola: 6.00 – 17.00.
 3. W przedszkolu będą utworzone max 12 osobowe grupy.
 4. Przedszkole będzie sprawować głównie funkcję opiekuńczą. Grupy w żadnym momencie dnia nie będą łączone, przez tydzień będą pod opieką tych samych nauczycieli, ale niekoniecznie z grupy dziecka. Nie będzie zajęć dodatkowych.
 5. Nauczyciel dba o to, aby dzieci przebywały w Sali z zachowaniem dystansu minimum 2 m.
 6. Dzieci bawią się przede wszystkim indywidualnie.
 7. Z Sali przedszkolnej usunięte są: dywany, maskotki, lalki, wózki, gry układanki, puzzle, książki, inne (rzeczy trudne do dezynfekcji). Pozostałe sprzęty będą dezynfekowane na bieżąco a ich liczba jest ograniczona.
 8. Klasy wietrzone będą co 1 godzinę.
 9. Rezygnuje się z relaksacji dzieci na leżakach i materacach.
 10. Dziecko nie przynosi do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.
 11. Z ogrodu przedszkolnego dzieci nie będą korzystać.
 12. W przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci i personel maseczek ochronnych.
 13. Zgodnie z wytycznymi GIS dzieci nie będą wychodziły na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
 14. Zaobserwowane, nawet najmniejsze objawy chorobowe u dzieci, zgłaszane będą do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie stosują się do zasad obowiązujących w przedszkolu związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii nona wirusa i choroby COVID-19.
 16. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 17. Rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu.
 18. Rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. Rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 19. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający powinni stosować się do zaleceń i próśb pracowników.
 20. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.
 21. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Pomagają swojemu dziecku w przedsionku/wejściu zdjąć kurtkę, sweter itp.
 22. Dzieci rano będą odbierane przez pracowników przedszkola, w drzwiach placówki, gdzie w obecności Rodzica/ Opiekuna będą miały mierzoną temperaturę, przy czym Rodzice zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m. n. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 23. Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola w odległości 2 metrów.
 24. Rodzic/ Opiekun będzie odbierał, ubrane już dziecko, od pracownika przedszkola.
 25. Dzieci z jakimikolwiek objawami infekcji, w tym także alergicznymi, nie będą przyjmowane.
 26. Jeśli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Przedszkole niezwłocznie poinformuje Rodziców/ Opiekunów o takiej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 27. Rodzice/ Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że każde dziecko/pracownik przedszkola może stanowić źródło zakażenia lub na zakażenie COVID 19 może być narażone.
 28. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 2m.
 29. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, które nie pozostają w bezpośrednim kontakcie z osobą przebywającą na kwarantannie.
 30. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 31. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mail do stałego i szybkiego kontaktu w celu zapewnienia możliwości komunikacji przedszkola z rodzicami/opiekunami dziecka, jeśli uległy zmianie w stosunku do danych z karty zapisu.
 32. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o ewentualnym objęciu kwarantanną dziecka i/lub członków rodziny.
 33. Wcześniej składane deklaracje, miały na celu rozpoznanie potrzeb Rodziców/ Opiekunów.
 34. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci i innych osób postronnych.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 200

Małgorzata Marczak