KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Zostały upublicznione listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola. Znajdą je Państwo również w informacjach systemu elektronicznego formico https://lodz.formico.pl/


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo !

OD 27 MAJA OD GODZ. 15:00 DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 200 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

Rodzice/prawni opiekunowie po uzyskaniu w dniu 27 maja 2020 o godz. 15.00 wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 200 zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Dla rodziców/opiekunów prawnych została udostępniona instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia do placówki. Instrukcja dostępna jest na stronie https://lodz.formico.pl, w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja"

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi. 


Drodzy Rodzice!

Zostały upublicznione listy kandydatów zakawalifikowanych i niezakwalifikowanych. Znajdą je Państwo w informacjach systemu elektronicznego formico https://lodz.formico.pl/

Za wcześniejsze informacje dotyczące publikacji list kandydatów na stronie internetowej przedszkola PRZEPRASZAMY!!!

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola

W terminie 27-29 maja (do godziny 15.00) zobligowani jesteście Państwo do podpisania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do naszej placówki. Termin jest krótki, zaś poza nim nie będzie możliwości dopełnienia tej formalności.

Jednocześnie informujemy, iż brak podpisu na dokumencie poświadczającym wolę przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca.


Drodzy Rodzice

Dnia 27 maja o godz. 15.00 do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola. W dniach od 27.05 do 29.05 (do godziny 15.00) rodzice dzieci zakwalifikowanych zobligowani są do złożenia potwierdzenia woli w postaci pisemnego oświadczenia.

Ze względu na obecną sytuację należy to zrobić w formie elektronicznej: kontakt@pm200.elodz.edu.pl


Drodzy Rodzice, wnioski rekrutacyjne będą potwierdzone w terminie do 19.05.2020 r. 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmieniamy sposób składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO. Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

I. Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

a) dzieci urodzone w latach 2014– 2017, b) dzieci z rocznika 2013, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

4 MAJA 2020 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO 15 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00.

UWAGA!!! Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

1. Należy  wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji. 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik. 3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie  inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

DODATKOWO:

Informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku. 2. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie OD 27 MAJA OD GODZ. 8:00 DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

5 CZERWCA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Listy dzieci umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.

DODATKOWO:

informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

UWAGA!!!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.


Drodzy Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli rozpocznie się 4 maja 2020 r.

(Nowy) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021.

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji zachęcamy do kontaktu na poniższy adres e-mail: rekrutacja@pm200.elodz.edu.pl

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/


Uwaga

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 200 w Łodzi z dnia 23 marca 2020 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 200 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Liczba wolnych miejsc wynosi: 75

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 200 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.


W związku z rozpoczynającym się procesem rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 zamieszczamy poniżej informacje dla rodziców o kryteriach i terminach postępowania rekrutacyjnego.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021 - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3061/VIII/20  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021.

2. /uploads/5e8ba3bd6d2ac/pages/7/content//Uchwala w sprawie kryteriow postepowania rekrutacyjnego.pdfUCHWAŁA NR XLVII/1216/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego - 2020/2021