KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8.00 - 13.00.

Godziny 6.00 - 8.00 oraz 13.00 - 17.00 są płatne. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1zł.


Opłata za wyżywienie:

  • 3 posiłki - 8 zł
  • 2 posiłki - 6,40 zł

Od stycznia 2021r informację o płatnościach za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu będą wysyłane na indywidualne maile na koncie OFFICE 365, do którego dostęp otrzymaliście Państwo. Przypominamy, że konto OFFICE co 30 dni aktualizuje hasło. Należy wówczas wpisać bieżące oraz nowe hasło.


Kwoty do zapłaty za przedszkole pobieramy w pokoju nr 3.

Wpłaty dokonujemy przelewem do 15 każdego miesiąca /za poprzedni miesiąc/ na wskazany nr konta: 27 1560 0013 2030 6336 9000 0007.

W placówkach Getin Noble Bank bezpłatnie można dokonać wpłaty gotówką na wskazany rachunek.

Wpłata przechodzi na rachunek w tym samym dniu.

Najbliższa placówka znajduje się na ul. Rzgowska 221.

UWAGA

  • Nie dokonujemy wpłat za przedszkole na inne numery rachunków.
  • Nie dokonujemy innych wpłat na rachunek przedszkola np. Rada Rodziców.

Zwolnienie w części lub w całości z opłaty następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr XVII/315/11 Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2011r.  w sprawie opłat za świadczenia  udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź, zmienionej Uchwałą nr LXVII/1446/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

- użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny,

- dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,

- rodzice (opiekunowie prawni) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc z M.O.P.S.