Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8.00 - 13.00.

Godziny 6.00 - 8.00 oraz 13.00 - 17.00 są płatne. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,14 zł.


Na podstawie:

Uchwały Nr LXVIII/2018/22/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE SKŁADA SIĘ Z:

Miesięcznej opłaty w wysokości 1,14 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce poza godzinami realizacji podstawy programowej.

Przedszkole pobiera opłaty za pobyt dziecka w godzinach 6.00-8.00 oraz 13.00-17.00 (z wyłączeniem dzieci sześcioletnich).

dziennej stawki żywieniowej w kwocie:

      •za trzy posiłki - 10,00 zł.

      •za dwa posiłki – 8 zł. (drugie śniadanie, obiad).

pomnożonej przez ilość dni roboczych.


Od stycznia 2021r informację o płatnościach za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu będą wysyłane na indywidualne maile na koncie OFFICE 365, do którego dostęp otrzymaliście Państwo. Przypominamy, że konto OFFICE co 30 dni aktualizuje hasło. Należy wówczas wpisać bieżące oraz nowe hasło.


Kwoty do zapłaty za przedszkole będą wysyłane na indywidualne skrzynki mailowe (otrzymane na początku roku szkolnego).

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA od dnia 01.01.2022 r.

Wpłaty dokonujemy przelewem do 15 każdego miesiąca /za poprzedni miesiąc/ na wskazany nr konta: 

72 1240 1037 1111 0011 0920 0498.

W placówkach Bank Pekao S. A. bezpłatnie można dokonać wpłaty gotówką na wskazany rachunek.

Wpłata przechodzi na rachunek w tym samym dniu.

Najbliższa placówka II Odział w Łodzi, Filia 3 w Łodzi znajduje się na ul. Kurczaki 12g, 93-222 Łódź.

UWAGA

  • Nie dokonujemy wpłat za przedszkole na inne numery rachunków.
  • Nie dokonujemy innych wpłat na rachunek przedszkola np. Rada Rodziców.

Zwolnienie w części lub w całości z opłaty następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr XVII/315/11 Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2011r.  w sprawie opłat za świadczenia  udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź, zmienionej Uchwałą nr LXVII/1446/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

- użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny,

- dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,

- rodzice (opiekunowie prawni) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc z M.O.P.S.