Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zakończyliśmy udział w kolejnej edycji projektu edukacyjnego "Dzieciaki Mleczaki". Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu, na której znajdziemy ciekawostki i przepisy z udziałem mleka https://dzieciakimleczaki.pl/


PODSUMOWANIE PROJEKTU "ZABAWA SZTUKĄ"

Edycja 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym dzieci z naszej placówki realizowały całoroczny ogólnopolski projekt edukacyjny pt.: "Zabawa sztuką". W ramach pracy nad tym projektem nasze przedszkolaki uczyły się nowych technik malarskich i zdobywały wiedzę o malarzach i dziełach sztuki. Korzystaliśmy m.in.: z techniki TWAL, czyli malowania linią, tworzyliśmy słodką farbę z rozpuszczonej w wodzie czekolady, a także używaliśmy darów jesieni do "malowania na dywanie" grzybka oraz ślimaka na kartonie. Kolejną aktywnością było tworzenie regionalnych wycinanek przy pomocy nożyczek i kolorowego papieru. Jednak najbardziej spektakularne działanie naszych wychowanków to budowanie wieży z klocków na wzór Wieży Eiffla, stworzonej w ramach poznawania najważniejszych budowli architektonicznych świata. Realizowanie projektu już drugi rok z rzędu sprawiło nam wiele frajdy;)


Kubusiowi Przyjaciele Natury

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkolaki brały udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym pt.: "Kubusiowi Przyjaciele Natury".

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Nasze przedszkolaki uczestniczące w projekcie brały udział

w zajęciach tematycznych, podczas których uczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznawały podstawowe zasady ekologii oraz dowiedziały się dlaczego warto jeść owoce i warzywa, a także poznały korzyści płynące z ruchu.

Projekt zakończył się uzyskaniem certyfikatu dla naszej placówki.

Dzieciaki Mleczaki

Właśnie zakończyliśmy udział w kolejnej edycji projektu edukacyjnego "Dzieciaki Mleczaki".Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej projektu, na której znajdziemy ciekawostki i przepisy z udziałem mleka https://dzieciakimleczaki.pl/

Certyfikat dzieciaki mleczaki


CODE WEEK 2022

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole w terminie 8-23.10.2022r. brało udział w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania CODE WEEK 2022. Zarejestrowaliśmy wiele inicjatyw oraz aktywności dotyczących kodowania, jakie zostały przeprowadzone przez Panie nauczycielki wraz z dziećmi w Grupie: IV, VI oraz VIII.

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów. Akcja ta znana jest na terenie całej Europy i dedykowana jest wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

Za swoje zaangażowanie, przedszkolaki wraz z nauczycielkami wywalczyły certyfikat dla naszej placówki.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„MÄRCHENSTUNDE MIT BRÜDER GRIMM”

Innowacja „Märchenstunde mit Brüder Grimm” skierowana jest do dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do najstarszych grup Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi. Tematyka zajęć będzie podejmowana podczas zajęć z języka niemieckiego w czasie całego roku przedszkolnego. Okres realizacji innowacji przewidziany jest na następujące lata przedszkolne 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; tj. od IX 2022 r. do VI 2025 r. Czas trwania innowacji przewidziany jest na cały etap edukacji przedszkolnej.

Cele innowacji pedagogicznej:

 • Poszerzenie wiedzy na temat Niemiec
 • Zapoznanie dzieci z życiorysem Wilhelma i Jacoba Grimm
 • Zapoznanie z twórczością Braci Grimm
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających odwołania się do doświadczeń dzieci
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających posługiwanie się mapą oraz materiałami i pomocami oryginalnymi
 • Integrowanie grupy poprzez włączanie dzieci do działań wykorzystujących możliwości i zasoby tablicy interaktywnej
 • Osłuchanie się dzieci z językiem niemieckim
 • Uwrażliwianie na inność oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i pracy w małych zespołach
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających zabawy dramowe
  i parateatralne oraz zastosowanie elementów arteterapeutycznych
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe

WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA

Cele główne projektu:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozbudzanie twórczości i fantazji dziecięcej,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
 • wzbogacanie słownika biernego i czynnego,
 • budzenie szacunku wobec cudzej własności.


logo Mały Książkomaniak

Projekt „Mały książkomaniak” (X edycja) ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, który jest prowadzony przez Widzewskie Domy Kultury "502". Podczas trwania kolejnej edycji  klub czytelniczy "Czytające motylki" wykonuje różnorodne literackie zadania. Za każde zadanie dzieci otrzymują nagrodę - książkę do grupowej biblioteczki.

A ponadto, „Zaczytane przedszkole” to spotkania z aktorem Konradem Korkosińskim, który odwiedza najmłodszych książkomaniaków i czyta im w przedszkolu najpiękniejsze utwory literackie.

 

projekt dzieciaki mleczaki
„Dzieciaki Mleczaki” to bezpłatna akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich opiekunów oraz rodziców. Program jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej projektu, na której znajdziemy ciekawostki i przepisy z udziałem mleka https://dzieciakimleczaki.pl/


CEL PROJEKTU  

 1. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu.
 2. Cele szczegółowe:
 3. a) popularyzacja matematyki;
 4. b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności ucznia w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 5. c) podniesienie u ucznia motywacji do nauki matematyki;
 6. d) rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia;
 7. e) rozwijanie uzdolnień ucznia;
 8. f) umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki;
 9. g) rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 10. h) rozwijanie samodzielności, korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy;
 11. i) rozwijanie kompetencji cyfrowych ucznia i nauczyciela;
 12. j) kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;
 13. k) aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów;
 14. l) promocja placówki oświatowej;
 15. m) rozwijanie współpracy między nauczycielami; n) kształcenie na odległość.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

 


 

CEL PROJEKTU  

 1. Celem głównym: projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą, głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.
 2. Cele szczegółowe:
 3. a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 4. b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 5. c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 6. d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 7. e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 8. f) propagowanie praw dziecka;
 9. g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 10. h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 11. i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 12. j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 13. k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 14. l) promocja placówki oświatowej;
 15. m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
 16. n) kształcenie na odległość.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 


Cele projektu

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. 

Cele szczegółowe: 

➔ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów; 

➔ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci; 

➔ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań; 

➔ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych; 

➔ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała; 

➔ Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.


ROK SZKOLNY 2021/2022

„Zdroworosną” to projekt ekologiczno – ogrodniczy realizowany w naszym przedszkolu. Głównym sponsorem akcji jest Firma Legutko oraz Program Masterchef. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, a potem miały okazję założenia własnej uprawy koperku.

Nasze przedszkolaki lubią koperek, ponieważ:

 • zawiera dużo witamin: C, A, B, D, E, K
 • ma bardzo mało kalorii
 • łagodzi bóle żołądka i kaszel
 • działa antystresowo
 • w starożytnej Grecji był oznaką zamożności
 • w średniowieczu wytwarzano z niego magiczne eliksiry
 • stara legenda głosi, że wraz z czosnkiem, koperek odganiał złe duchy, chronił przed piorunami i złymi snami

SMACZNEGO ; )

sianie koperku    dzieci sieją koperek 

prezentacja przez dzieci posianego koperku  omówienie projektu i sianie koperku


"Zimowe podróże Dinusia" to projekt czytelniczy, którego celem jest upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych, zachęcenie do posługiwania się poprawną polszczyzną, kształtowanie postaw prospołecznych i wychowanie w duchu wartości.


Nasza placówka brała udział w projekcie edukacyjno - informacyjnym "Dzieciaki mleczaki", promujący spożycie mleka i jego przetworów. Dzieci, dzięki udziale w projekcie miały indywidualne zeszyty mleczne, które towarzyszyły nam podczas zdobywania wiedzy na temat roli mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie.  Na koniec rozwiązaliśmy QUIZ, czyli podsumowaliśmy wszystko, czego dowiedzieliśmy się biorąc udział w projekcie "Dzieciaki mleczaki".


Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

 


Udział w projekcie edukacyjnych rozwijającym kreatywność i twórczość w kontakcie ze sztuką.

Każdy z nas proponuje dzieciom różne aktywności plastyczne, ale sztuki wciąż brakuje lub jest je za mało, dlatego projekt nie bazuje na tworzeniu kolejnych prac, tylko właśnie na obcowaniu z reprodukcjami obrazów/rzeźb etc., w efekcie czego powstają różne wytwory. Projekt nastawiony na naukę przez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, ale przede wszystkim łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi.


Akcja  "Góra Grosza"

Serdecznie zachęcamy do udziału z nami w XXII edycji akcji Góra Grosza. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Więcej informacji o akcji Góra Grosza na stronie https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/


Udział przedszkola w zbiórce kredek. Akcja charytatywna na rzecz dzieci uczących się w szkołach przyszpitalnych.

 


Warsztaty teatralne z bajkoterapii w ramach realizacji autorskiej innowacji pedagogicznej pt.: "Bajka ze skrzynki Kami receptą na budzenie dziecięcych emocji, wyobraźni i kreatywności" z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai - prezentacja bajki pt.: "Trzy świnki" i "O wilku i siedmiu koźlątkach". - GR IV i GR XI 

wilk i koźlątka bajkoterapia

trzy świnki bajkoterapia


PROJEKT  "DZIECIAKI MLECZAKI" Projekt Dzieciaki mleczaki

"Dzieciaki mleczaki" to projekt edukacyjno - informacyjny, promujący spożycie mleka i jego przetworów. Głównym celem jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie. Organizm wyposażony zostaje w witaminy A, D, E, K, witaminy z grupy B oraz cenne minerały, np. wapń, magnez, cynk, potas, jod. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej, na której znajdziemy ciekawostki odnośnie produktów mlecznych, konkursy, w których można brać udział, jak również smaczne i zdrowe przepisy https://dzieciakimleczaki.pl/

Przepis z projektu dzieciaki mleczaki

@dzieciakimleczaki

   

 

         

   


Projekt czytelniczy klasowy pt.: "Rodzice czytają, a dzieci słuchają": chętni rodzice nagrywają w domu raz w miesiącu bajkę czytaną wraz z dzieckiem, a pozostałe dzieci oglądają nagranie na tablicy multimedialnej w klasie.

Rodzice czytają dzieci słuchają


PROGRAM EDUKACYJNY "SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW"

Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka, od lat wspiera edukacyjne inicjatywy dla dzieci, które pozwalają rozwijać ich wiedzę i umiejętności, pobudzać kreatywność i uczą jak od najmłodszych lat żyć blisko natury i w zgodzie z nią. Tym razem zaprosili do udziału w programie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program ma na celu pomóc nauczycielom i rodzicom pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody oraz odkryć przed nimi sekrety otaczającego ich środowiska. 

Nowi bohaterowie Swojaki – wśród których są także zagrożone i chronione gatunki zwierząt, będą przybliżać dzieciom rozmaite regiony Polski, w których występują. Pokażą im co kryje przyroda i jak żyć z nią w zgodzie, ale przede wszystkim wyciągną dzieci na świeże powietrze, by razem obserwować magię natury! 

Jesteśmy Przyjaciółmi Ziemi, Szukamy Skarbów Wokół Nas – o tym, że pomoc ma moc”.

W  trakcie prezentacji o zagrożonych gatunkach zwierząt, dzieci poznały zwierzęta, którym grozi wyginięcie: wilk, ryś, żubr, morświn, sowa, jeż – rozbudzając tym samym swoją ciekawość oraz motywację do nauki. Wspólnie malowały portret jeża oraz zbudowały dla niego kryjówkę w przedszkolnym ogrodzie z naturalnych materiałów.

portret jeżagang swojaków

Maskotki zwierzaków oraz opowiadania z książki „Gang Swojaków – O tym, że pomoc ma moc” Renaty Piątkowskiej, zainspirowały nas dodatkowo do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, który polega na nauce i zaśpiewaniu piosenki opisującej zagrożone i chronione gatunki zwierząt pt. ,,Magiczna przyroda Swojaków". Starszaki nagrały swój występ i przesłały go w formie filmu. Teraz pozostaje trzymać kciuki, film bierze udział w konkursie ogłoszonym w ramach realizacji programu. Piosenka


"Mały Książkomaniak"

logo Mały Książkomaniak

Projekt „Mały książkomaniak” (IX edycja) to kontynuacja działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, który jest prowadzony przez Widzewskie Domy Kultury "502". Podczas trwania kolejnej edycji  klub czytelniczy "Czytające motylki" wykonują różnorodne literackie zadania. Za każde zadanie dzieci otrzymują nagrodę - książkę do grupowej biblioteczki.

Dodatkowo, dzieciaki uczestniczyły w warsztatach twórczych „Pojazdy przyszłości i podróże w czasie” z Katarzyną Samosiej – artystką zajmującą się sztuką książki, absolwentką ASP w Łodzi, autorką książek m.in. Boso i Sam Cukier. Warsztaty dotyczyły wizji przyszłości, pojazdów, jakimi będą podróżowali ludzie.


Rok szkolny 2020/2021

certyfikat teodor

certyfikat Mały Miś

Certyfikat Jedzie pociąg z daleka

Przedszkole brało udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Jedzie pociąg z daleka", którego celem było stwarzanie dzieciom możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji artystycznej: muzycznej, plastycznej i teatralnej oraz zapoznanie z kulturą wybranych państw europejskich.

 


Certyfikat Wędrujący Śmieciuszek


Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury


"Uczymy dzieci programować"

logo programu Uczymy dzieci programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.


"Mały Książkomaniak"

logo Mały Książkomaniak

„Zaczytane przedszkole” to spotkania z aktorem, który odwiedza najmłodszych książkomaniaków i czyta im w przedszkolu najpiękniejsze utwory literackie.

Zadanie 1 w tym roku dotyczyło baśni i legend, które najbardziej lubią Książkomaniacy. Zobaczcie przykładowe prace:

Legenda o "Królowej Bałtyku"

Rysunek dziecka "Królowa Bałtyku"Rysunek nr 2 "Królowa Bałtyku"Rysunek nr 3 "Królowa Bałtyku"

Legenda o "Morskim Oku"

Rysunek legendy Morskie OkoRysunek nr 3 Morskie OkoRysunek nr 4 Morskie Oko

Zadanie 2 to "potworne" postacie z książek. Każdy z nas lubi czasem się bać – dlatego z wypiekami na twarzy czytamy opowiadania i powieści, w których główną rolę odgrywają potwory i duchy. Czasami potwory lubią ciasteczka, a z duchami odkrywamy strasznie ciekawe tajemnice, dlatego można te stworzenia polubić i wcale się ich nie bać!

Potworne postacie praca wykonana przez dzieci "Gorączkowy duch"
Anna Kaca "Gorączkowy duch"

Stuka, puka, pufa, puf!
Za mną maszeruje duch.
Głośno sapie, hałasuje,
Jego dech na plecach czuję!

   Czas uciekać, gdzie pieprz rośnie.
   Bo duch stąpa jeszcze głośniej,
   Zaraz porwie mnie na szafę,
   Wcześniej mocno ucho złapie!

Moje włosy potarmosi,
Połknie ciastko, to od Zosi...
Strach przed duchem we mnie wzbiera,
- Zjem cię, połknę - duch tak gdera!

   - Nie rusz mojej poduszeczki!
   I uciekaj stąd, niegrzeczny!
   Ja obronię się skutecznie
   Idź w świat duchu! Idź nareszcie!

Duch odleciał z nieba skrawkiem
Wiesz? On nie był tu przypadkiem.
To gorączki wielka siła,
Złego ducha wymyśliła.

   Tak, więc kiedy masz złe noce.
   Gdy gorączka ma Cię w mocy,
   Przytul misia, swego zucha
   Niech przegoni złego ducha!

Już nie stuka żaden duch!
Jestem zdrowa, aż za dwóch!
Znikaj duchu gorączkowy,
Za sto gór, w swój świat szalony...

Zadanie 3 polegało na zaprojektowanie bombki, która mogłaby się znaleźć na choince prawdziwego bibliofila.

Bombka wykonana przez dzieci

https://pl-pl.facebook.com/malyksiazkomaniak


„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

W roku szkolnym 2020/2021 Grupa III Pszczółki przystąpiło do projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”
Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN.

Przedszkolaki będą miały różne zadania do zrealizowania:

 • Moduł I - „Książki dzieciństwa” – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
 • Moduł II - Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
 • Moduł III - Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
 • Moduł IV - Zmisiowany eko-kalendarz.
 • Moduł V – Misiowe Laboratorium „Czterech żywiołów”
 • Moduł VI - Mały Mis i supertajny projekt.
 • Moduł VII -  Bijemy rekord Polski z Małym Misiem.

„Uwaga: ruch! - dekodujemy dysleksję”

W bieżącym roku szkolnym Grupa III Pszczółek pierwszy raz weźmie udział  w projekcie eTwinning.

Projekt zostanie połączony z obchodami Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz Tygodniem Kodowania, czyli usprawnienie percepcyjno-motoryczne  z kodowaniem. Wspólnie z Partnerami wypracujemy bazę propozycji ćwiczeń i aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które wprowadzać je będą do działań około programistycznych, a przy tym poprawiać koordynację ciała oraz postrzeganie i pamięć wzrokowo-słuchową.


  "IDŹ TY LEPIEJ, KOZIOŁECZKU SZUKAĆ SWEGO PACANOWA"

  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  „ Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” realizowany będzie w roku szkolnym 2020 /2021 od września do czerwca w grupie III "Pszczółki", V "Sówki", VIII "Gumisie". W trakcje realizacji projektu dzieci zapoznają się z autorem książek o Koziołku – Matołku - Kornelem Makuszyńskim i Marianem Walentynowiczem oraz poznają przygody „Koziołka Matołka”. Przedszkolaki wirtualnie przeniosą się do bajecznego miejsca jakim jest „Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie”, a także podróżując różnymi środkami lokomocji w towarzystwie Koziołka zwiedzą wiele polskich miast.

                                                                 


"WĘDRUJĄCY ŚMIECIUSZEK PO ŁÓDZKICH PRZEDSZKOLACH"

Ogólnołódzki projekt edukacyjny, w którym bierze udział grupa IV "Słoneczka". Projekt ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych zachęcających do selektywnej zbiórki odpadów. Poprzez zapoznanie się ze Śmieciuszkiem Stasiem, który odwiedził naszą grupę, a także różnorodne działania uświadamiamy dzieciom, jak ważne znaczenie w naszym życiu ma segregacja odpadów.

                                 


"WYZWANIA TEODORA" 

W bieżącym roku szkolnym dzieci z grupy VIII Gumisie i III Pszczółki będą realizowały Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wyzwania Teodora". Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Postanowił on zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać dobywać nowe umiejętności, jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań. Teodor wyznacza przedszkolakom siedem zadań do wykonania, dzięki którym dzieci osiągną siedem sprawności. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w projekcie dzieci otrzymają odznaki za każdą zdobytą sprawność oraz na koniec dyplom profesora Teodora, natomiast przedszkole zyska certyfikat miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.