Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:00 - 8:15

Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja zachowań i umiejętności dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy muzyczno – ruchowe, integrujące i poranne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.

8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych.

8:30 – 9:00

Śniadanie – wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia.

9:00 – 11:00

Realizowanie zadań edukacyjnych w ramach Podstawy Programowej poprzez zajęcia z całą grupą. Doskonalenie sprawności umysłowych, motoryczno – ruchowych. Ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Czynności samoobsługowe przed wyjściem – rozwijanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem, zapinaniem guzików i suwaków. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe, terenowe, badawcze, tropiące.

11:00 – 11:30

Przygotowanie do II śniadania – doskonalenie nawyków porządkowych oraz sprawności samoobsługowych i higienicznych.

11:30 – 12:00

II śniadanie – wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów.

12:00 – 13.30

Młodsze grupy – przygotowanie do odpoczynku. Opanowanie umiejętności związanych z samodzielnych rozbieraniem się i ubieraniem.

Starsze grupy – odpoczynek, relaksacja przy muzyce, słuchanie literatury dziecięcej. Działalność indywidualna z dziećmi rozwijająca ich zainteresowania i zdolności. Spacery i zabawy na powietrzu. Sytuacje edukacyjne i zabawowe inspirowane przez nauczyciela lub dzieci.

13:30 – 14:00

Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne – przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków.

14:00 – 14:40

Obiad – kształtowanie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką i widelcem) oraz kulturalnego zachowania się przy stole.

14:40 – 17:00

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry edukacyjne, zabawy inspirowane według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia stymulacyjne. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.