Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:00 - 8:15

Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja zachowań i umiejętności dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy muzyczno – ruchowe, integrujące i poranne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.

8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych.

8:30 – 9:00

Śniadanie – wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia.

9:00 – 11:00

Realizowanie zadań edukacyjnych w ramach Podstawy Programowej poprzez zajęcia z całą grupą. Doskonalenie sprawności umysłowych, motoryczno – ruchowych. Ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Czynności samoobsługowe przed wyjściem – rozwijanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem, zapinaniem guzików i suwaków. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe, terenowe, badawcze, tropiące.

11:00 – 11:30

Przygotowanie do II śniadania – doskonalenie nawyków porządkowych oraz sprawności samoobsługowych i higienicznych.

11:30 – 12:00

II śniadanie – wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów.

12:00 – 13.30

Młodsze grupy – przygotowanie do odpoczynku. Opanowanie umiejętności związanych z samodzielnych rozbieraniem się i ubieraniem.

Starsze grupy – odpoczynek, relaksacja przy muzyce, słuchanie literatury dziecięcej. Działalność indywidualna z dziećmi rozwijająca ich zainteresowania i zdolności. Spacery i zabawy na powietrzu. Sytuacje edukacyjne i zabawowe inspirowane przez nauczyciela lub dzieci.

13:30 – 14:00

Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne – przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków.

14:00 – 14:40

Obiad – kształtowanie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką i widelcem) oraz kulturalnego zachowania się przy stole.

14:40 – 17:00

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry edukacyjne, zabawy inspirowane według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia stymulacyjne. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.