KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi

Zasady pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi

 • Na terenie przedszkola obowiązują zasady określone w wytycznych epidemicznych GIS z dn. 25.08.2020r., które są dostępne na naszej stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej.
 • Kontakt z nauczycielami możliwy będzie tylko i wyłącznie poprzez elektroniczną pocztę służbową, telefon służbowy z którą zostaniecie Państwo zapoznani w pierwszych dniach września oraz są zamieszczone na stronie internetowej placówki.
 • Planowane godziny posiłków przedstawiają się następująco:

            I  śniadanie       8:30-9:00

            II śniadanie     11:30-12:00

            obiad            14:00-14:30

 • Odbiór dzieci z przedszkola możliwy będzie tylko i wyłącznie po obiedzie, czyli od godziny 14:45 (podyktowane jest to obowiązującą w placówce organizacją pracy uwzględniającą wytyczne wytyczne epidemiczne GIS).
 • W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu/poinformowaniu telefonicznym pracownika przez rodzica  możliwe będzie wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola.
 • Dziecko będzie przekazywane pracownikowi przedszkola w przedsionku (w danej chwili w przedsionku może przebywać tylko 1 rodziców ze swoimi dziećmi). Przestrzegamy zasady 1 rodzic jedno dziecko.
 • Do przedszkola będzie przyjęte tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu rodzice podpisują zgodę na pomiar temperatury w ciągu dnia oraz podają aktualne numery telefonów kontaktowych, które będą odebrane w sytuacjach związanych ze zdrowiem dziecka.
 • Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia do szatni ani innych pomieszczeń
  w przedszkolu.
 • Dzieci do przedszkola nie mogą przynosić żadnych swoich zabawek ani przytulanek.
 • Dystans społeczny w odniesieniu do dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola wynosi min. 1,5 m
 • Z sali przedszkolnej zostaną usunięte przedmioty, sprzęty, które nie nadają  się do dezynfekcji
 • Sale, w których będą przebywały dzieci będą wietrzone co najmniej raz na godzinę (zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego).
 • Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego i patio.Wybrany sprzęt ogrodowy nie będzie udostępniony dzieciom i regularnie czyszczony zgodnie z wytycznymi GIS. Piaskownice nieczynne.
 • W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka przebywającego w przedszkolu lub pracownika przedszkola rodzice i pracownicy są zobowiązani do poddania się procedurom ustalonym przez GIS (poddanie kwarantannie wszystkich dzieci z grupy oraz ich rodzin, a także personelu).
 • Odbiór dziecka będzie się odbywał z zachowaniem podobnych procedur jak przy przyprowadzaniu (dziecko przekazywane rodzicowi w przedsionku).
 • Wszystkie pomieszczenia przedszkolne (sprzęt, zabawki, meble, toalety) będą dezynfekowane i myte zgodnie z zaleceniami GISu.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Rodzice :

1.Stosują się do  procedur obowiązujących w przedszkolu związanych ze zwiększonym rygorem   sanitarnym w warunkach epidemicznych.

 1. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) lub mailowy informacje o stanie zdrowia dziecka, lub inne istotne sprawy.
 2. Przyprowadzają do przedszkola dziecko wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Zakazuje się przyprowadzania dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Rodzic przyprowadzający dziecko musi  być również zdrowy.

5.Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów z domu.

6.Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. mycie rąk wodą z   mydłem, unikanie dotykania oczu, ust, nosa.

7.Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania i kasłania.

8.zobowiązani są do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o  dziecku.

9.Zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka  z przedszkola w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych i poinformowaniu placówki o stanie zdrowia dziecka.

      

Prosimy wszystkich Rodziców o przygotowanie emocjonalne dzieci i wytłumaczenie im konieczności przestrzegania w/w zasad. Prosimy o ograniczenie czasu pożegnania się z dzieckiem do minimum tak, aby umożliwić wszystkim Rodzicom sprawne przekazane swoich pociech pod opiekę naszego przedszkola.

 

Opracowane na podstawie:

 • Wytyczne GIS z dnia 25.08.20

 

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 proszeni są o przyniesienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu całej dokumentacji związanej z rekrutacją tj: wniosek + wszystkie oświadczenia.